Tuesday, September 27, 2011

5 Mandatory properties for an MSI Package

  1. ProductCode - Unique identifier for particular product release (GUID).
  2. ProductVersion - Version of the product. The format of this string is: major.minor.build. Eg: 10.07.110
  3. ProductLanguage - Numeric language identifier (LANGID) installer will use for any strings in the user interface that are not authored in the database. This value must be one of the languages listed in the Template Summary property in the Summary Information stream.
  4. ProductName - Name of the application.
  5. Manufacturer - Name of the manufacturer of the product.

1 comment:

D Entertainment said...Rất nhanh, trong bốn mươi chín mảnh vỡ đại lục không ngừng xoay tròn đã có mười tám mảnh có pháp bảo chi linh. .

- Pháp Linh, tiếp tục hiện ra!
đồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật miễn phí
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
thành lập công ty

Ánh mắt Viêm Lôi Tử lộ vẻ hưng phấn, lập tức mảnh kính kia gợn sóng kịch liệt, lại bay ra một nguyên thần. Nguyên thần này vừa xuất hiện lập tức tràn ra nguyên lực, hùng mạnh hơn cả mười tám nguyên thần lúc trước. Vương Lâm lập tức điều khí, nhận ra đây là nguyên thần Dương Thực.

- Cửu phẩm thượng tiên, không tồi!

Thanh niên tà khí kia thần sắc thủy chung vẫn như thường, bình tu nguyên thần Dương Thực kia, lại có mười ba nguyên thần dung nhập vào mặt đất, biến mất không thấy.

Bốn mươi chín mảnh vỡ đại lục tạo thành một trận pháp tuyệt luân. Lập tức bốn mươi hai mảnh trong đó bỗng nhiến biến đổi, chẳng những linh tính tăng lên, mà hơn nữa dường